VII Trobada de morfòlegs:

Formació de mots i història

 

Principal Tema Conferenciants Programa Organització Inscripció Més informació

  • Des de fa sis anys, els especialistes en morfologia de les universitats espanyoles es reuneixen en el marc de l’Encuentro de Morfólogos amb l’objectiu de propiciar el debat científic i difondre la recerca més actual sobre morfologia.

     

  • A petició de la Red Temática de Morfología, La Universitat de Girona, i concretament el grup de recerca Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada (LIDIAGC, GRHCS097), té l’encàrrec d’organitzar la VII  Trobada de morfòlegs.

     

  • Aquesta trobada a Girona compta amb una selecció de 10 ponents i  tractarà els aspectes de major interès en l’actualitat amb relació als instruments teòrics i metodològics en l’estudi de la Formació de Mots des d’una perspectiva diacrònica.

Última actualització: 01-05-2011