Corpora informatitzats i diccionaris

Llatí
Espanyol
Català
Portuguès
Gallec
Asturià
Aragonès
Francès
Italià
Anglès
Més enllaços

 

CLUVI

Corpus Paralelo

 

TMILG

Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega - Corpus

CORPUS DOCUMENTALE LATINUM GALLAECIAE

 

Copyright © 2008 Montserrat Batllori (Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada)
Última modificació: 12-02-20