AFAG

Asociación de Familias Acogedoras de Girona

Principal Qué es la AFAG Quiénes somos Qué hacemos Qué queremos Enlaces relevantes Actividades Quieres ser de AFAG

Guía: acogimiento familiar

Direcciones institucionales

Generalitat de Catalunya: Departament d'Acció Social i Ciutadania

                Acolliment familiar

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família: Infància i Adolescència

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

                 Guía de ayudas sociales para las famílias

                 AE2010: Año Europeo de Lucha contra la Pobresa y la Exclusión Social

Council of Europe: Building a Europe for and with children

                 Children in care

EAIAs (Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia)

EAIA de Girona Ciutat Serveis Bàsics d'Atenció Social: Centre Social Barri Vell: C. Albareda, 3 - 17004 GIRONA. Tel. 972 213 788 / Centre Social de Palau-Montilivi: C. Saragossa, 27 - 17002 GIRONA Tel. 972 487 596 / Centre Social Pont Major: C. Pont Major, 67-73 - 17007 GIRONA Tel. 972 414 581 / Centre Social Santa Eugènia: C. Santa Eugènia, 146 - 17006 GIRONA  Tel. 972 013 894  / Centre Social Sant Narcís: Pl. Assumpció, 27 - 17005 GIRONA Tel. 972 000 323 / Centre Social Ter: C. Can Sunyer, 46 - 17007 GIRONA Tel. 972 414 581 /Centre Social Vila-roja: Camp de la Plana, 13 - 17004 GIRONA Tel. 972 208 955.

EAIA del Gironès Consell Comarcal del Gironès. Carrer Riera del Mus, 1A. 17003 Girona. Tel. 972 21 32 62. Fax 972 21 35 73 (territori: Gironès).

EAIA de la Selva  Consell comarcal de la Selva. Passeig de Sant Salvador, 25-27. 17430 Santa Coloma de Farners. Tel. 972 84 21 61. Fax 972 84 08 04 (territori: La Selva)

EAIA de la Garrotxa Av. Onze de Setembre, 22. 17800 Olot. Tel. 972 26 66 44. Fax 972 26 61 11 (territori: Cerdanya, La Garrotxa, Pla de l'Estany, Ripollès)

EAIA del Baix Empordà Pl. Església, 17. 17100 La Bisbal d'Empordà. Tel. 972 64 28 91. Fax 972 64 10 03 (territori: Baix Empordà)

EAIA de l'Alt Empordà Carrer Nou, 48. 17600 Figueres. Tel. 972 50 30 88. Fax 972 50 56 81 (territori: Alt Empordà)

ICIFs (Instituciones colaboradoras de integración familiar)

AD'IS (Associació d'iniciatives socials) C/Joan Alsina, 3, 2. 17003 Girona. Tel.: 972215917. FAX: 972225917. Correu electrònic: gerencia@adiniciativessocials.org / administracio@adiniciativessocials.org

AIF (Infància i Família) C/ Garrotxa núm. 7-9. 17006 Girona. Tel: 972 40 00 40. Correu electrònic: acollimentsgrn@infanciaifamilia.org

Servei d'integració familiar del Consell Comarcal del Ripollès

Asociaciones de familias de acogida

ADAMCAM (Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid)

ADAFA (Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón)

ACARONAR (Oficina Virtual del Acogimiento de la Comunidad Valenciana)

AFABAR (Associació de Famílies Acollidores de Barcelona)

AFATAR (Associació de Famílies Acollidores de Tarragona)

APRONI (Ayuda y protección al niño)

ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar)

EUSKARRI (Bizkaiko Harrera Elkartea - Asociación de acogedores de Bizkaia)

BEROA (Gipuzkoako Harrera Familien Elkarteak)

BESARKA (Asociación pro Acogimiento de Menores de Vitoria-Gazteiz)

British Association for Adoption & Fostering

Féderation des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

National Foster Parent Association (U.S.A.)

 

Grupos de investigación, libros y estudios especializados sobre el acogimiento familiar

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV). Universitat de Girona

              Equip de Recerca sobre Infants, Adolescents, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Facultat d'Econòmiques i Empresarials.Campus de Montilivi.17071-Girona.

Telf: 972 418 326; 972 418 980.Fax: 972 418 032. Correus electrònics: ferran.casas@udg.edu; monica.gonzalez@udg.edu; cristina.figuer@udg.edu; sara.malo@udg.edu; carme.montserrat@udg.edu;ferran.vinas@udg.edu

Els acolliments familiars en l'àmbit internacional: el debat de la professionalització

Informe sobre La situació escolar dels adolescents acollits en centre residencial, família extensa o aliena a Catalunya

Referències bibliogràfiques

 

Otros enlaces

Estudi poblacional i de serveis a la infància i l'adolescència a Catalunya. Pla director d'infància i adolescència 2010-2013

Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Decret 202/2009 dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema català de serveis socials

 

El Pla Director d'Infància i Adolescència de Catalunya 2009-2013

Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2006-2009

El acogimiento familiar en España. 2008

 

Juegos y material didáctico

 

Copyright © AFAG2008

Última actualización: 15-06-2012.