AFAG

Associació de Famílies Acollidores de Girona

Principal Què és l'AFAG Qui som Què fem Què volem Enllaços d'interès Activitats Vols ser de l'AFAG

Guia: L'acolliment familiar  

NOU: vegeu l'enllaç Reunions de la CAFAC a la pestanya Activitats

Adreces institucionals

Generalitat de Catalunya: Departament d'Acció Social i Ciutadania

                Acolliment familiar

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família: Infància i Adolescència

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

                 Guía de ayudas sociales para las famílias

                 AE2010: Año Europeo de Lucha contra la Pobresa y la Exclusión Social

Council of Europe: Building a Europe for and with children

                 Children in care

EAIAs (Equips d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència)

EAIA de Girona Ciutat Plaça del Vi, 1. 17004 Girona. Tel. 972206900. Fax 872081438. Serveis Bàsics d'Atenció Social: Centre Social Barri Vell: C. Albareda, 3 - 17004 GIRONA. Tel. 972 213 788 / Centre Social de Palau-Montilivi: C. Saragossa, 27 - 17002 GIRONA Tel. 972 487 596 / Centre Social Pont Major: C. Pont Major, 67-73 - 17007 GIRONA Tel. 972 414 581 / Centre Social Santa Eugènia: C. Santa Eugènia, 146 - 17006 GIRONA  Tel. 972 013 894  / Centre Social Sant Narcís: Pl. Assumpció, 27 - 17005 GIRONA Tel. 972 000 323 / Centre Social Ter: C. Can Sunyer, 46 - 17007 GIRONA Tel. 972 414 581 /Centre Social Vila-roja: Camp de la Plana, 13 - 17004 GIRONA Tel. 972 208 955.

Consorci de Benestar Social: Gironès-Salt. EAIA del Gironès. Consell Comarcal del Gironès. Carrer Riera del Mus, 1A. 17003 Girona. Tel. 972 21 32 62. Fax 972 21 35 73 (territori: Gironès).

EAIA de la Selva  Consell comarcal de la Selva. Passeig de Sant Salvador, 25-27. 17430 Santa Coloma de Farners. Tel. 972 84 21 61. Fax 972 84 08 04 (territori: La Selva)

Consorci de Benestar Social del Ripollès. EAIA de la Garrotxa. Plaça Palau, 8. 17800 Olot. Tel. 972266644. Fax 972273566 (territori: Cerdanya, La Garrotxa, Pla de l'Estany, Ripollès) .

EAIA del Baix Empordà Carrer dels Tarongers, 12 (Can Salamó). 17100 La Bisbal d'Empordà. Tel. 972 64 55 40. Fax 972641003 (Territori: Baix Empordà).

EAIA de l'Alt Empordà Carrer Nou, 48. 17600 Figueres. Tel. 972 50 30 88. Fax 972 50 56 81 (territori: Alt Empordà).

ICIFs (Institucions col·laboradores d’integració familiar)

AD'IS (Associació d'iniciatives socials) C/Joan Alsina, 3, 2. 17003 Girona. Tel.: 972215917. FAX: 972225917. Correu electrònic: gerencia@adiniciativessocials.org / administracio@adiniciativessocials.org

AIF (Infància i Família) C/ Garrotxa núm. 7-9. 17006 Girona. Tel: 972 40 00 40. Correu electrònic: acollimentsgrn@infanciaifamilia.org

Servei d'integració familiar del Consell Comarcal del Ripollès

Associacions de famílies acollidores

ADAMCAM (Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid)

Familias para la acogida (Madrid)

ADAFA (Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón)

ACARONAR (Oficina Virtual del Acogimiento de la Comunidad Valenciana)

AFABAR (Associació de Famílies Acollidores de Barcelona)

AFATAR (Associació de Famílies Acollidores de Tarragona)

APRONI (Ayuda y protección al niño)

ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar)

BEROA (Gipuzkoako Harrera Familien Elkarteak)

BESARKA (Asociación pro Acogimiento de Menores de Vitoria-Gazteiz)

British Association for Adoption & Fostering

Féderation des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

National Foster Parent Association (U.S.A.)

 

Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya (CAFAC)

Grups de recerca, llibres i estudis especialitzats sobre l'acolliment

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV). Universitat de Girona

              Equip de Recerca sobre Infants, Adolescents, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Plaça Sant Domènec, 9. 17071 Girona. Tel.: 972419838. Correus electrònics: ferran.casas@udg.edu; monica.gonzalez@udg.edu; cristina.figuer@udg.edu; sara.malo@udg.edu; carme.montserrat@udg.edu;ferran.vinas@udg.edu

Els acolliments familiars en l'àmbit internacional: el debat de la professionalització

Informe sobre La situació escolar dels adolescents acollits en centre residencial, família extensa o aliena a Catalunya

Referències bibliogràfiques

 

Altres enllaços d'interès

Estudi poblacional i de serveis a la infància i l'adolescència a Catalunya. Pla director d'infància i adolescència 2010-2013

Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Decret 202/2009 dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema català de serveis socials

 

El Pla Director d'Infància i Adolescència de Catalunya 2009-2013

Pla estratègic nacional d'infància i adolescència 2006-2009

L'acolliment familiar a Espanya. 2008

 

Jocs i material didàctic

Copyright © AFAG2008

Última actualització: 01-05-2013.